English - Deutsch - Türkçe

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü; bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır.

Özel Hayat Hastanesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde; ayaktan gelen hastalarımızın takip ve tedavisi yapılır ve gerekli durumlarda hastaneye yatış kararı verilir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir. Bölümümüze bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır.

 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda;

  • Bakteriyoloji (bakteri),
  • Viroloji (virus),
  • Mikoloji (mantar),
  • Parazitoloji (parazit),  
  • Seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim).

İlgili testler yapılmaktadır. Böylece, mikrobik hastalıkların tanısı en hızlı şekilde konmakta ve uygun ilaç tedavileri daha kısa sürede başlanabilmektedir.

 Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için gerek yoğun bakım gerek tüm hastane için stratejiler geliştirmekte ve önlemler almaktadır

Copyrights ©2019 | ÖZEL HAYAT HASTANESİ