English - Deutsch - Türkçe

ÇOCUK CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİSİ

Özel hayat hastanesi  Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde, 0-14 yaş arası çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs boşluğu ile ilgili cerrahi problemlerin poliklinik takip ve tedavisi yapılmaktadır. Gerekli olan tüm girişimler, bebek ve çocuğun metabolizmaları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerinin farkındalığı ile planlanmaktadır.

Çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan yenidoğan anomalilerinin düzeltilmesi işlemi çocuk cerrahisi bölümü tarafından yapılmaktadır.


Çocuk Cerrahisi Bölümünde Hizmeti Verilen Hastalıklar ve Tedaviler;

 • Yemek borusu tıkanıklığı (özofagus atrezisi),
 • Baş-boyun hastalıkları,
 • Boyun lenf bezleri,
 • Mide çıkışında ve onikiparmak bağırsağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),
 • İnce bağırsak, kalın bağırsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve analatrezi),
 • Karın ön duvarı açıklıkları (omfalosel, gastroşizis),
 • Yenidoğanın karın içi kistleri (duplikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist),
 • Diyafragma (göğüsle karın boşluğunu ayırır) fıtıkları, göğüs ön tarafında morgagni hernisi,
 • Kasık bölgesi ve skrotum hastalıkları,
 • Testisin torbada olmaması (inmemiş testis, ektopik testis),
 • Kasık fıtığı (inguinal herni),
 • Su fıtığı (hidrosel),
 • Kasıkta kist (kordonkisti),
 • Yumurtanın torsiyonu (testis torsiyonu),
 • Testis travması,
 • Sünnet,
 • İdrar yolları (üriner sistem) hastalıkları,
 • Doğum öncesi tanı konulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğin genişlemesi,
 • Böbrek ile mesane arası idrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),
 • Mesaneden böbreklere idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),
 • Mesane sonrası idrar kanalı tıkanıklığı (üretral valv),
 • İdrarın penis altından yapılması (hipospadias),
 • İdrar yollarında taş (böbrek,idrar kanalı ya da mesanede),
 • Böbreğin kistik hastalıkları,
 • Gece ve veya gündüz idrar kaçırma (enürezis),
 • Genital bölge hastalıkları,
 • Genital yapıda belirsizlik (cinsiyet belirsizliği), 
 • Kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğu ya da erkek görünümde penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibi durumlar,
 • Genital yapışıklık (labial füzyon),
 • Karaciğer, safra yolları ve dalağın hastalıkları,
 • Karaciğer ve dalağın kistleri: basit kistler, kist hidatik,
 • Safra kesesi taşları,
 • Dalak büyümesi (kan hastalıklarına bağlı),
 • Kazalar ve yaralanmalar,
 • Travmalar (araç içi ve dışı kazalar, düşme ve darbeler),
 • Kabızlık,
 • Akciğerin yapısal anomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem, sekestrasyon kisti),
 • Akciğer kistleri 
 • Boyun bölgesi hastalıkları,
 • Boyun bölgesindeki doğumsal artık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler,
 • Boyun kası kısalığı (tortikollis),
 • Bezelerde (lenfbezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi,
 • Akut karın tablosu (apandisit),
 • Sindirim sistemi delinme (perforasyon),
 • Meckel divertiküliti (ince bağırsakta),
 • İnvajinasyon (bağırsakların iç içe girmesi),
 • Over kisti perforasyon ya da torsiyonu,
 • Bağırsak yapışıklıkları gibi hastalıklar tespit edilebilir.


  Daha fazla bilgi için: Özel Hayat Hastanesi Çağrı Merkezi - 444 22 23

Copyrights ©2019 | ÖZEL HAYAT HASTANESİ