Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

    Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmak hedeflere ulaşmak amacıyla sistemi sürekli gözden geçirmek, hizmetlerin sürekliliğini ölçmek geliştirmek ve iyileştirmek Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak. Çalışanların çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara paylaşmak Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün çalışanların işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek Çalışanların katılımı ile ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmakKısaca Biz

Elazığ'nın şehir merkezinde 1978 yılında hizmet vermeye başlayan ve 40.yılında yeni hizmet binasına taşınan Hayat Hastanesi, uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, tüm branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmetler veren modern bir sağlık merkezidir.

Copyrights ©2019 | ÖZEL HAYAT HASTANESİ