1. Hastanemizde ziyaret saatleri; her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasındadır. Ziyaret saatlerine kesinlikle uyunuz.

2. Zaruri olmadıktan sonra, ziyaret saatleri dışında ziyarete gelmeyiniz.

3. 12 yaş altındaki çocuklarınızın, sağlıklarını düşünerek ziyarete getirmeyiniz.

4. Ziyaretinizi; hastaların sağlığı açısından kısa tutunuz, ziyaret esnasında hastane içinde sessiz olunuz.

5. Hasta odasında aynı anda tercihen iki kişiden fazla bulunmayınız.

6. Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alınarak, bölüm/servis hemşiresi ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir, lütfen kurallara uyunuz.

7. Ziyaret saati bittiğinde görevlilerin uyarılarına riayet ediniz.

8. Hastaların diyetleri özeldir, hastaneye dışarıdan yiyecek, içecek veya meyve getirmeyiniz.

9. Alerjisi ya da astımı olan hastalar olabildiğinden hastane ziyaretlerine çiçek getirmeyiniz.

10. Hastane içerisinde cep telefonlarınızı sessiz moduna getiriniz.

11. Yerlere çöp atmayınız.

12. Hastane içerisinde kesinlikle sigara içmeyiniz.

13. Hasta yataklarına oturmayınız, odalara kalabalık girmeyiniz.

14. Hastanın ameliyat olduğu gün hastayı mümkünse ziyaret etmeyiniz.

15. Hastanın bulunduğu yeri ve eşyaları temiz tutunuz ve zarar vermeyiniz.

16. Dilek ve önerilerinizi servis sorumlu hemşiresine bildiriniz veya dilek ve öneri kutusuna yazınız.

17. Pencerelerden aşağıya hiçbir şey atmayınız ve pencere kenarlarına hiçbir şey koymayınız.