İç Hastalıkları Uzm.Dr.İbrahim KAL :''Hastayı objektif bir şekilde değerlendirmek ve tedavi etmek dahiliyenin temel prensibidir.''

En basitten en karmaşık sağlık sorununa kadar erişkinlerin ilk müracaat edeceği İç Hastalıkları (dahiliye) uzmanıdır.

            Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (genel dahiliye) kendi içinde bir çok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

            

İç Hastalıkları uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu, kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve/veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji, İmmünoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen dallar hep dahiliyenin içinden doğmaktadır.

            

Hastayı objektif bir şekilde değerlendirmek ve tedavi etmek dahiliyenin temel prensibidir. 

            İç Hastalıkları; şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi (mide ve barsaklar) hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları şişmanlık gibi sorunlarınızda başvurmanız gereken bir branştır.

            Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up’ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up’lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

            İç Hastalıkları uzmanı, cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.

            İç Hastalıkları bölümünün ilgilendiği başlıca konular;

·         Hipertansiyon

·         Diabet

·         Bronşit

·         Astım

·         Tiroid hastalıkları

·         Peptik Ülser (mide ülseri)

·         Anemi (kansızlık)

·         Romatizmal Hastalıklar

·         Karaciğer Hastalıkları

·         Geriatri

11.04.2017 16:55:41