1. Yoğun Bakım servisleri hariç ve tıbbi yönden sakınca olmaması koşuluyla yatan her hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.

2. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

3. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

4. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.

5. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

6. Refakatçiler, hastane içerisinde tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

7.Refakatçiler, hastaya yiyecek - içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

8. Refakatçiler, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

9. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

10. Refakatçilerin sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

11. Refakatçiler, hastanın tıbbi durumu ile ilgili bilgileri hekiminden almalıdırlar.

12. Refakatçiler, tüm hastane kurallarına uymalıdırlar.