Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmak hedeflere ulaşmak amacıyla sistemi sürekli gözden geçirmek, hizmetlerin sürekliliğini ölçmek geliştirmek ve iyileştirmek Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak. Çalışanların çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara paylaşmak Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün çalışanların işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek Çalışanların katılımı ile ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

       Mükemmeliyetçilik

       Dürüstlük

       Güven

       İşi sahiplenmek

       Girişimcilik

       İleri Görüşlülük

       Dinamizm

       Hoşgörü

       Özveri

       Empati

       Bilimsellik

       Ekip ruhu, takım çalışması

       İnsana saygı ve sevgi

       Liyakat

       Çevreye Saygı